...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Nízke Tatry - Železnô


Antimonit, pyrit - Železnô

Ložisko v doline Malé Železné sa nachádza neďaleko známej ozdravovne na Železnom, patrí do katastra obce Partizánska Ľupča.  Je situované v severnej časti Nízkych Tatier, vzdialené niekoľko kilometrov od hlavného hrebeňa pohoria. Nachádza sa v komplexe hornín kryštalinika. Je otvorené už takmer zasypanou štôlňou nachádzajúcou sa približne 500 metrov od ústia doliny.

Rudné žily na Malom Železnom sú podobné žilám na Magurke, jedná sa aj tu o prevažne antimonitové zrudnenie. Okrem antimontu sa v menšej miere nachádza kremeň, hlavne kusový sivý, niekedy v dutinkách aj s menšími kryštálmi do 0,5 cm. Z rudnách nerastov sa nachádza na ložisku jamesonit ako drobé vtrúseiny v antimonite, z medených rúd je v kremeni niekedy viditeľný tetraedrit. Pomerne častý je aj pyrit, hlavne vo forme jemnozrnných aregátov a vtrúsenín.

Z nerudných minerálov sa tu vyskytuje hlavne kalcit, menej siderit, prípadne ankerit. Okrem antimonitovej minerálnej asociácie sa ešte na ložisku vyskytujú žily s veľkými šupinami spekularitu, miestami zvetraného na limonit spolu s kremeňom. V pegmatitoch sa na Malom Železnom nachádzajú okrem bežných minerálov (kremeň, muskovit, ortoklas) aj niekoľko milimetrové šupinky molybdenitu svetlosivej farby s kovovým leskom.

ankerit - kusový, svetlohnedý, stredne zrnitý, ojedinele kryštalické agregáty
antimonit - kusový, často v zmesi s pyritom
hematit - hrubošupinkovitý sivočierny - odroda spekularit
kalcit - zriedkavejší, biely, na rud.žilách
kremeň - hlavná súčsť žiloviny, sivý, kusový
molybdenit - súčasť pegmatitov, kovovosivé šupinky do 0,5 cm
siderit - kusový, zriedkavejší, tmavohnedý, s limonitom
tetraedrit - zriedkavé uzavreniny v kremeni

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981