...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Považský Inovec - Banka (Piešťany)


Pyrit - Banka (text a foto: Vladimír Libant)

Obec ležiaca na ľavom brehu Váhu v susedstve Kúpeľného ostrova, v súčasnosti pričlenená k Piešťanom. Pri severnom okraji kóty Červená vež (240,4), v susedstve štátnej cesty č. 499 sa v roku 2002 robil výkop pre plynovod. Boli odkryté piešťanské vrstvy - sivobiele až hrdzavočervené íly (s prevahou kaolinitu) pliocénneho veku, v sladkovodnom vývoji.

pyrit - cca. 4 cm drúzy, hexaedrického habitusu, so vzájomne prerastenými kryštálmi sa vyskytujú v íloch v hojnom množstve. Majú sýtu mosadznožltú farbu s pestrými nábehmi. Ich získanie je pre zberateľa trochu netradičné: treba ich z toho plastického ílu "vymačkať". Výkop bol robený až do 4 metrovej hĺbky, v súčasnosti je miesto po terénnych úpravách a v tesnej blízkosti frekventovanej cesty. Aj keď pyritu tam bolo "veľa", v súčasnosti je vlastne nedostupný a je len slabý predpoklad, že sa v blízkej budúcnosti budú robiť v týchto miestach zemné prace. Zbierková cena pyritu z tejto lokality tým len stúpa, o to viac, že drúzy sú veľmi estetické.
    

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981