...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Poľana

Poľana je najvyšším slovenským sopečným pohorím. Opisovanú oblasť možno približne lokalizovať východne od Zvolenskej kotliny po stratovulkán Poľany. Severnú aj západnú hranicu tvorí rieka Hron, zahrňujeme do nej aj najzápadnejšiu časť Veporských vrchov.

Poľana v čase vulkanickej činnosti ovplyvňovala široké okolie. V okrajových častiach vznikli pôsobením hydrotermálnych roztokov viaceré mineralogicky zaujímavé náleziská.

Geologická stavba pohoria

Poľana predstavuje silne rozrušenú formu zvrstvenej sopky, stratovulkánu, ktorý leží na podklade naklonenom na juh.

Masív Poľany tvorí do oblúka skrútený horský chrbát, otvorený smerom na západ Hrochotskou dolinou, ktorá sa uprostred oblúka kotlinovite rozširuje. Tvar pohoria aj jeho stavba hovoria, že ide o kalderu, ktorá vznikla eróziou pôvodného krátera stratovulkánu.

Celý masív je takmer výlučne tvorený horninami druhej andezitovej fázy. Len v strednej časti (kaldere) vystupuje niekoľko menších telies ryolitov. Vo veľmi malých telesách vystupujú v centrálnej časti diority, ktoré sa považujú za hlbinné ekvivalenty andezitov alebo za ich predchodcov.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981