...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Poľana, okolie Banskej Bystrice - Ľubietová


Libethenit, kremeň - Ľubietová

Ľubietovské rudné pole patrí do najzápadnejšej časti Slovenského rudohoria - Veporských vrchov, minerálne zloženie aj vznik a vývoj rudných žíl je veľmi podobný špaňodolinskéhu rudnému poľu.

V širšom  okolí Ľubietovej sú pri ložiskách Svätodušná, Podlipa, Kolba početné haldy na staré dolovanie na kremenné žily so sideritom a chalkopyritom hrubé 20 - 60 cm. Na Kolbe obsahujú aj kobaltín.

Zatiaľ čo primárna minerálna zóna má fádne zloženie, lokalita je preslávená výskytom jedinečných minerálov oxidačnej zóny. Libethenit, nazvaný podľa starého nemeckého názvu Ľubietovej (Libethen), bol prvýkrát popísaný v roku 1823. Tvorí prevažne krátke prizmatické kryštály olivovozelenej až tmavozelenej farby. Najkrajšie vzorky mali veľkosť kryštálov až 3 - 4 cm. Pseudomalachit tvorí prevažne tmavozelené polguľovité povlaky s radiálne lúčovitou vnútornou stavbou. Obidva minerály sa dajú dodnes na haldách nájsť, aj keď nie v tak veľkých exemplároch.

Euchroit sa vyskytuje vo forme pekných krátkostĺpcovitých kryštálov. Okrem nich je bežný malachit, azurit, menej cyanotrichit a iné sekundárne nerasty. Rozkladom chalkopyritu vzniká limonit. Má čiernu až hnedú farbu, niekedy takmer polokovový lesk.

azurit - bežný sekundárny nerast na haldách
cyanotrichit - zriedkavý, drobné kryštáliky
euchroit - na haldách častý, svetlozelené kryštáliky
chalkopyrit, tetraedrit - bežný, kusový, spolu s kremeňom a sideritom
kobaltín - na ložisku Kolba, primárna výplň žíl s kremeňom a chalkopyritom
kremeň, siderit - hlavné primárne minerály
libethenit - častý na haldách, charakteristické tmavozelené kryštáliky
limonit - najčastejší sekundárny minerál, obličkovitý
malachit - bežný sekundárny nerast na haldách, obličkovitý, povlaky
pseudomalachit - bežný, svetlohnedý, kryštalické agregáty na žilách s kremeňom a chalkopyritom

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981