...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Antimonitová mineralizácia Slovenského rudohoria


Jamesonit, siderit - Slovenské rudohorie

Čučma
Kremenné žily smeru SV - JZ obsahujú steblovité agregáty štiepneho antimonitu, menej pyritu, tetraedritu, galenitu a iných sulfidov. Podobný charakter má aj menej známe ložisko
Spišská Baňa.

Zlatá Idka
Dnes sa dajú na haldách nájsť už len zvetrané vzorky, najväčší rozkvet ťažby bol okolo roku 1912. Okrem antimonitu, arzenopyritu a pyritu si zaslúži pozornosť aj pekný jamesonit často v steblovitých agregátoch.

Poproč
Lokalita bola ešte donedávna ťažená na ložisku Anna a Agneša. Okrem antimonitu je častý najmä galenit, sfalerit, steblovitý jamesonit a boulangerit. Veľmi pekný bol v minulosti tunajší berthierit.

Západný pruh
Tento menej zreteľný pruh sa nachádza medzi
Betliarom a Kokavou nad Rimavicou. Patria sem kremenno antimonitové žily na S od Betliaru, žila v porfyroidoch na Strakovej, v. od Gemerskej Polomy. Spomenúť možno výskyt antimonitového zrudnenia v okolí Slavošky, v Rochovciach, pri Čiernej Lehote a početné malé výskyty medzi Revúckou Lehotou, Chyžným, Ochtinou, Čiernou Lehotou.

Čučma
antimonit - štiepne agregáty
galenit - menej zastúpený, spolu s ostatnými rudnými nerastmi
kremeň - spolu s antimonitom hlavná zložka žiloviny
pyrit - menej zastúpený, spolu s ostatnými rudnými nerastmi
tetraedrit - menej zastúpený, spolu s ostatnými rudnými nerastmi

Zlatá Idka
antimonit - hlavná zložka zrudnenia
arzenopyrit - častý, kusový na rudných žilách
jamesonit - zriedkavejší, miestami  v pekných agregátoch
pyrit - bežná zložka žiloviny, kusový

Poproč, západný pruh ložísk
antimonit - hlavná zložka zrudnenia
berthierit - v minulosti veľmi pekné vzorky
boulangerit - menej častý, v minulosti v pek.kryštáloch
galenit - zriedkavejší, kusový
jamesonit - steblovité agregáty až niekoľko cm veľké
kremeň - hlavná nerudná zložka žiloviny
sfalerit - zriedkavejší sulfid na ložisku

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981