...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slovenské rudohorie - mastencovo - fuchsitové ložiská


Kremeň s fuchsitom - Dobšiná

Lokality s dobre vyvinutou fuchsitovo mastencovou asociáciou sú rozptýlené v celej oblasti. V Hnúšti a blízkom Mútniku sa vyskytuje v dolomitových a magnezitových telesách hlavne mastenec v šupinatých agregátoch, hniezdach a mohutných masách. Býva bielej, šedej až zelenkastej farby, nezriedka tvorí dokonalé pseudomorfózy po metakrystách magnezitu. Je známy tiež z magnezitového náleziska v Dúbrave.

Z týchto lokalít sa udávajú tiež chlority (hlavne klinochlór) ako súčasť tzv. sivého mastenca, podobne ako zelený fuchsit zrastá s mastencom. Veľmi pekné sú až 20 cm veľké dodekaedrické metakrysty pyritu hlavne v mastenci a klinochlórovej bridlici z Hnúšte a Mútniku. Odtiaľ sa uvádzajú aj červené ihlice rutilu, stĺpčeky zeleného až bezfarebného fluorapatitu známe aj z Ratkovskej Suchej a niektoré ďalšie nerasty.

Veľmi zaujímavým je turmalín asociácie fm. Je to odroda skoryl obvyklej čiernej farby obyčajne jemnozrnný a vrastajúci do kremeňa alebo horninových produktov. Typickou lokalitou je Šajkán na hrebeni na západ od Rudnian, štôlňa Hermann pri Vlachove, Betliar a Čučma. Vyskytol sa tiež v Rožňave, kde sa nachádza s spolu s výskytom mliečneho albitu.

V Dobšinej prevláda sýtozelená sľuda - fuchsit. Tvorí impregnácie vo forme jemých tabuliek v kremeni s prímesou pyritu. Turmalín je tu zriedkavý.

fuchsit - šupinky rozptýlené v kremeni, prípadne v spoluvýskyte s mastencom
klinochlór - v klinochlórovej bridlici - Hnúšťa
mastenec - šupinkovité agregáty, masy v dolomitoch - Hnúšťa
pyrit - veľké, až niekoľko dm kryštály v mastenci - Hnúšťa
rutil - červené kryštáliky v klinochlór. bridlici - Hnúšťa, Ratkovská Suchá
turmalín - čierny, kryštály obyčajne vrastené v kremeni - napr. Šajkán pri Rudňanoch

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981