...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slovenské rudohorie - magnezitové ložiská


Magnezit - Lubeník

Táto mineralizácia prevažne považovaná za hydrotermálnu tvorí výhradne metasomatické výplne, vzniknuté v dvoch periódach - dolomitovej a magnezitovej. Dolomit ako jediný nerast dolomitovej periódy tvorí metasomatické telesá v staropaleozoických až karbónskych vápencoch. Priestorovo sprevádzajú dolomitové telesá magnezitové metasomatické telesá a vyskyujú sa hlavne v juhozápadnej časti oblasti a v okolí Košíc.

Dolomit býva spravidla jemnozrnný. Často zatlačuje lavicovité vápence. Magnezit, ktorý je mladší ako dolomit, tvorí v juhozápadnej časti oblasti veľké metasomatické telesá vo vápencoch hlavne na lokalitách Lovinobaňa, Hnúšťa, Ratkovská Suchá, Sirk, Lubeník, Jelšavská Dúbrava, Ochtiná na severnom okolí Jelšavy. Veľké ložisko magnezitu je aj v Bankove pri Košiciach.

Magnezit tvorí pomerne hrubokryštalický agregát žltobielej, sivastej až načervenalej farby. Okraje zŕn bývajú niekedy presýtené grafitom. Mladší je žilný dolomit, pretínajúci naprieč magnezitové aj staršie dolomitové telesá. Genézou ložísk magnezitu sa zaoberalo mnoho autorov a väčšina ich považuje za hydrotermálne metasomatické.

dolomit - potláčaný magnezitom, biely, nepriehľadný
grafit - miestami sfarbuje okraje zŕn magnezitu
magnezit - metasomatický, hrubokryštalický agregát bielej, sivastej alebo sivej farby

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981