...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slovenské rudohorie -
minerály metamorfitov severoveporidného kryštalinika


Titanit v granodiorite - sedlo Tlstý Javor pri Sihle

Čierny Hron
V doline Čierneho Hrona sú v amfibolitoch hojné idioblasty červených granátov.

Pohronská Polhora, Beňuš, Čierny Balog
V amfibolitoch sú časté výskyty granátov, miestami takmer až granátovcov. Na vrchu Zavargula, neďaleko Beňuša a Filipova sa vyskytujú polohy tremolitických, mastencových a chloritických hornín. Tremolitický amfibol tvorí v týchto lokalitách aj sférolitické zhluky do 5 cm.

Sihla
V okolí vrchu Tlstý Javor sa nachádzajú v metagranodioritoch zaujímavé 1 cm titanity. Hniezdovite sa nachádzajú aj zhluky chloritu a turmalínu.

granát - časté výskyty v amfibolitoch, miestami až granátovce
titanit - až 1 cm veľké kryštály v tzv. sihlianskom granodiorite - sedlo Tlstý Javor
tremolit - zhluky v metamorfitoch do 5 cm - vrch Zavargula pri Beňuši

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981