...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Ostatné rudné ložiská Slovenského rudohoria


Chalkopyrit, ankerit - Mlynky, Biele Vody

Mútnik
Vyskytujú sa tu až 20 cm veľké kockové kryštály pyritu. Menej častý je tetraedrit. Vyskytujú sa aj chalkopyrit, pyrotín, markazit, arzenopyrit. Pozoruhodný je aj výskyt kobaltínu.

Klenovec
Ložisko
Pod medeným obsahuje typickú sulfidickú asociáciu s chalkopyritom, tetraedritom, pyritom a galenitom. Podobné zrudnenie nachádzame aj v Dobroči.

Železník pri Sirku
Je známy hlavne vývojom gossanu. Sideritové šošovky nepravidelného tvaru obsahujú aj ankerit a Fe - sulfidy. Oxidačná limonitová zóna siahala až do hĺbky 200 m. Najznámejším minerálom je tunajší evansit ako modrasté až žlté kôry podobné opálu. Vyskytol sa aj delvauxit v hľuzách tmavohnedej a čiernej farby. Variscit tvorí vláknité až lúčovité agregáty.

Rákoš
Uvádza sa tu ankerit, kremeň, baryt, spekularit a čierne zrná magnetitu. Ďalej sa tu vyskytuje chalkopyrit, pyrit, tetraedrit. Podobné zrudnenie sa nachádza aj pri ceste
Jelšava - Štítnik,  minerálmi sú pyrit, chalkopyrit, smolinec, tetraedrit, molybdenit.

Nandráž
Je známy predovšetkým peknými nálezmi čistej medi v oxidačnej zóne žíl. Vytvárajú až niekoľko centimetrové pliešky a agregáty.

Mútnik
pyrit - až 20 cm veľké kryštály
tetraedrit - menej častý, kusový

Klenovec
sulfidy - chalkopyrit, tetraedrit, pyrit, galenit

Železník pri Sirku
ankerit - menej častý, spolu so sideritom a Fe sulfidmi
delvauxit - hľuzy tmavohnedej až čiernej farby
evansit - opálovitý, žltkastý až modrozelený v limonite
Fe sulfidy - v menšej miere zastúpené v žilovine
limonit - hlavný sekundárny minerál
siderit - hlavný primárny minerál
variscit - vláknité až lúčovité agregáty

Rákoš
sulfidy - chalkopyrit, pyrit, tetraedrit
ostatné minerály - ankerit, kremeň, baryt, spekularit a čierne zrná magnetitu

Nandráž
meď - až niekoľko cm pliešky a drôtiky v oxidačnej časti žíl

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981