...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Minerály sedimentárnych hornín Slovenského rudohoria


Sadrovec - Novoveská Huta

Nesporne sedimentárneho pôvodu sú anhydrity a sadrovce v gemeridnej oblasti (Spišská Nová Ves, Smižany, Novoveská Huta, Dedinky, Biele Vody, Rožňava, Strelnica). Obyčajne je najčastejším anhydrit, ktorá býva v rôznej miere premenený na sadrovec.

Býva poväčšine jemnozrnný, nepriehľadný a kusový. V Novoveskej Hute sa vyskytuje v evaporitoch U - Mo - Cu mineralizácia, ktorá je súčasťou tmelu uvedených hornín. Hlavnými minerálmi sú pyrit, chalkopyrit, smolinec, tetraedrit, molybdenit.

anhydrit - jemnozrnný, nepriehľadný a kusový
sadrovec - vznikol premenou anhydritu a má podobné vlastnosti
U-Mo-Cu - súčasť tmelu evaporitov, obsahuje pyrit, chalkopyrit, smolinec, tetraedrit, molybdenit

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981