...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slovenské rudohorie - stredný pruh sideritových ložísk


Siderit - Gelnická Huta

Je lokalizovaný medzi Henclovou a Košickou Belou. Obsahuje hlavne ložiská a výskyty v Tichej Vode, Švedlári v okolí Mníšku nad Hnilcom, v Gelnickej Hute a pri Košickej Belej. Na žilách je niekedy siderit zastupovaný kremeňom a ankeritom. Napriek tomu sa aj tu dobývali veľké šošovky sideritu. Baryt ani spekularit sa v tejto zóne nevyskytli, okrem najvýchodnejších úsekov.

Z nerastov je ešte zaujímavý výskyt gersdorffitu pri Gelnickej Hute v štôlni Mäsiarka.

V štôlni Anna Relichová v Prakovciach sa okrem obvyklého chalkopyritu, tetraedritu a pyritu vyskytli oceľovo sivé kryštáliky cosalitu. Podobné neurčené sulfsoli pochádzajú aj z Tichej Vody a z početných háld v Gelnickej Hute. Vyskytol sa tu tiež skuterrudit a čierny sfalerit s pozoruhodným obsahom Sn.

ankerit - kusový, sivý, žltkastý, významná zložka žiloviny
gersdorffit - výskyt v štôlni Mäsiarka pri Gelnickej Hute.
kremeň - hlavný nerudný minerál, masívny
sfalerit - čierny, vysoký obsah Sn - Gelnická Huta
siderit - hlavná zložka zrudnenia, hnedý, červenohnedý, spolu s kremeňom
sulfosoli - viac druhov bližšie neurčených sulfosolí - Gelnická Huta, Tichá Voda
sulfidy - chalkopyrit, tetraedrit, pyrit - v menšom množstve v žilovine

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981