...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slanské vrchy, Vihorlat

Slanské vrchy predstavujú úzky chrbát smeru S - J mierne vyklenutý na východ. Tiahnu sa od Okružnej na severe po zníženinu medzi Slančíkom, Ruskovom a Slanským Novým Mestom. Vihorlat je naším najvýchodnejším sopečným pohorím. Zo severu je ohraničený Nízkymi Beskydami a Bukovskými vrchmi, z juhu Potiskou nížinou.

Geologická stavba pohoria

Oblasť východoslovenských neovulkanitov tak ako stredoslovenských je typická svojou zložitou geologickou stavbou. Prevažujú andezity a ich tufy, menej sú zastúpené horniny ryolitovej fázy - hlavne ich tufity. Najviac sú rozšírené andezity a andezitové tufy druhej andezitovej fázy. Sú to prevažne pyroxenické andezity a vytvárajú rôzne formované výlevné telesá. Výlevy andezitov sa pravidelne striedali s vyvrhovaním sopečného popola.

Podobnú skladbu majú Slanské vrchy aj Vihorlat.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981