...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slanské vrchy, Vihorlat - Dubník


Alunogén - Dubník

Svetoznámy výskyt drahého opálu s prekrásnou hrou farieb je v okolí Dubníka, hlavne na vrchu Libanka, kde sa získaval už od 11. storočia a bansky sa ťažil do roku 1922. Pozruhodné vlastnosti opálu vznikajú interferenciou svetla na pravidelne orientovaných vložkách lamelárneho kalcitu, alebo na submikroskopických vrstvách guľôčok opálu.

Najväčší exemplár drahého oálu nájdený na tomto ložisku váži 607 gramov a je uložený vo viedenskom múzeu. Okrem drahého opálu sa tu bežne vyskytoval aj mliečny opál a hydrofán. Výskyty opálu sprevádzané silnou pyritizáciou sa nachádzali v andezitových tufoch a brekciách mali veľmi nepravidelné tvary.

Zvetrávaním pyritu vznikli druhotné sírany: vláknitý alunogén, pickerit a halotrichit. Druhým najväčším opálonosným náleziskom bol revír Šimonka, kde sa nachádzali hlavne čierne opály. Na lokalitách Remetov, Tancoška sa vyskytujú najmä mliečne opály.

alunogén - druhotný, vzniká v nádherných formách na stenách štôlní rozkladom pyritu
halotrichit - druhotný, vláknité, niekedy veľmi pekné agregáty
opál - hlavný objekt ťažby, drahý opál, mliečny opál a iné odrody
pickerit - druhotný, vzniká rozkladom pyritu
pyrit - hojný, polohy v silne pyritizovanej hornine

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981