...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slanské vrchy, Vihorlat - Merník, polymetalická mineralizácia

Významným ložiskom ortuti, ťaženým až do roku 1939 bol Merník. Objektom ťažby bola rumelka. Ložiska sa nachádza asi 6 km severne od Vranova nad Topľou. Má žilníkový až impegnačný charakter. Vyskytuje sa v konglomarátoch v susedstve obsidiánovej žily. Okrem prevládajúcej rumelky sa tu vyskytoval aj čierny metacinnabarit, pyrit aj markazit.

Nerudná zložka bola zložená z chalcedónu, kremeňa, kalcitu, dolomitu a organických látok (asfalt). Dnes je už ložisko vyťažené. Podobné zrudnenia avšak v menšom rozsahu sa zistili a v minulosti ťažili v Červenici pri Prešove, v oblasti Majerovského potoka východne od Merníka, na sever od Vihorlatu, kde sa rumelka koncentruje v pieskovcoch bystrickej série magurského flyša pri obciach Ladomirov a Michajlov. Zrudnenie rumelky, pyritu, markazitu, realgáru a auripigmentu bolo objavené aj neďaleko Dubníka v Ošvárskej.

S postvulkanickou solfatárovou činnosťou súvisí vznik malého ložiska markazitu pri Tepličanoch severne od Košíc. Markazit s ojedinelým pyritom tu tvorí konkrécie a tmel v štrkoch vrchného helvétu (miocén). Sekundárne vznikol limonit a sadrovec.

Arzénová asociácia reprezentovaná realgárom a auripigmentom je zastúpená vo východoslovenských neovulkanitoch v podradnom množstve. Vyskytuje sa na ložisku Dubník, kde sa auripigment vyskytuje vo forme jemných žiliek a povlakov na stenách dutín a realgár ako samostatné kryštáliky veľké až 8 mm. V malom množstve sa tieto minerály vyskytujú aj na ložisku Zlatá Baňa.

Merník

asfalt - v menšej miere zastúpený na ložisku.
dolomit, chalcedón, kalcit, kremeň - nerudné zložky žiloviny.
metacinnabarit - čierny, práškovitý.
pyrit - v menšej miere, impregnácie v hornine.
rumelka - hlavná rudná zložka, impregácie v hornine, dnes prakticky vyťažená.

Polymetalická mineralizácia

auripigment - zriedkavo v Dubníku, žilky a povlaky na stenách puklín.
limonit - bežný minerál, zemitý, produkt rozkladu pyritu.
markazit, pyrit - konkrécie v štrkoch - Tepličany.
realgár - kryštáliky na stenách puklín až 8 mm - Dubník.
sadrovec - vzniká rozkladom pyritu, kôry - Dubník, Tepličany.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981