...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slanské vrchy, Vihorlat - nerudná mineralizácia


Opál - Slanské vrchy

Produktom nerudnej nízkotermálnej hydrotermálnej mineralizácie v Slanských vrchoch sú výskyty chloropálu (opálu s prímesou minerálov železa), limnokvarcitu (kremenca vznikajúceho z roztokov bohatých na oxid kremičitý vyúsťujúcich do sladkovodných jazier) a mliečneho opálu.

Žily chloropálu až niekoľko metrov široké sú známe z vulkanických hornín v okolí Herľan, Darkova a Banského. Chloropál má premenlivú farbu - šedý, žltý, hnedozelený až čierny, často páskovaný so striedajúcimi sa pásikmi rôznej farebnosti.

Menšie výskyty limnokvarcitov, podobne ako v stredoslovenskej oblasti sú známe z lokalít Banské, Zamutov, Slančík, Hnojné a i. Žilky a impregnácie opálov sa nachádzajú na mnohých miestach vo vulkanitoch a pyroklastikách.

Veľké lomy na andezit  záp. od obce Vechec pri Vranove sú našou najlepšou lokalitou tridymitu. Trojčatné tabuľkovité kryštály sa vyskytujú najčastejšie spolu s čiernym psedobrookitom a vystielajú steny dutín. Vyskytujú sa aj kryštály bieleho aragonitu, kalcitu a sideritu.

Vynikajúcou lokalitou je Maglovec pri Prešove, kde sa v dutinách andezitu našli až 4 cm veľké kryštály chabazitu. Tiež sú tu časté xenolitové rohovce.

aragonit - priehľadé kryštály a agregáty v andezitoch, Vechec
chabazit - až 4 cm veľké kryštály v dutinách
andezitov - Maglovec
chalcedón - v limnokvarcitoch ako súčasť horniny, obličkoviý v dutinách
chloropál - mohutné žily, viacfarebný, často páskovaný
kalcit - klencové a skalenoedrické kryštály v puklinách andezitov - Vechec
limnokvarcit - miestne drobné výskyty - Hnojné, Zamutov, Banské, Slančík
opál - menšie výskyty na mnohých miestach v andezitoch a pyroklastikách
siderit - kryštáliky v puklinách andezitov - Vechec
tridymit - veľké, niekoľko mm veľké kryštály v puklinách andezitu - Vechec

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981