...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Starohorské vrchy - Donovaly


Hematit, kremeň - Donovaly

Severovýchodne od Donovalov v kremencoch obalovej série sa nachádzajú pomiestne tenké žilky vyplnené sivým až bielym kremeňom a jemne šupinkovitým tmavosivým kovovolesklým hematitom.

Hrúbka žiliek zriedkavo presahuje 2 cm. Niekedy sa v dutinkách vyskytujú biele až číre kryštáliky kremeňa, len ojedinele väčšie ako 5 mm.

kremeň - žilky v kremencoch, ojedinele kryštáliky do veľkosti 5mm
hematit (spekularit) - jemne šupinkovitý tmavosivý kovovolesklý hematit v kremenných žilkách

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981