...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Starohorské vrchy - Piesky, Richtárová


Devillín - Piesky

Severne od Španej Doliny v dolinách Piesky a Richtárová je pokračovanie špaňodolinského rudného revíru. V záveroch obidvoch dolín sú výrazné pozostatky starej aj novšej banskej činnosti.

V druhej polovici 20. storočia tu prebehli viaceré pokusy o ťažbu medi z banskej jaloviny. Pre tieto účely bol vybudovaný aj tunel medzi Špaňou Dolinou a Pieskami.

Minerálne zloženie rudných žíl v Pieskoch a Richtárovej je rovnaké ako v Španej Doline. Piesky sú známe výskytom vzácneho Cu - síranu langitu.

aurichalcit - svetlomodrozelený, kryštáliky spolu s malachitom
azurit - bežný sekundárny minerál, zemitý, kusový
baryt - zriedkavejší, kusový, biely, žltkastý
camerolait - novoobjavený minerál, svetlomodré povlaky a práškovité masy
celestín - v minulosti modré priesvitné kryštály na kalcite
devillín - špecifický špaňodolinský minerál, tmavozelené tabuľkovité kryštáliky a agregáty
chalkopyrit - spolu s kremeňom, sideritom a tetraedritom
chryzokol - pomerne častý spolu s malachitom, kusový
langit - špecifický špaňodolinský minerál, povlaky a kôry modrozelenej farby
limonit, malachit, olivenit - bežné sekundárne minerály, povlaky, kusové, obličkovité tvary, niekedy práškovité až zemité
pyrit, siderit, tetraedrit, tennantit, kalcit - hlavné primárne minerály, prevažne kusové

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981