...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Starohorské vrchy - Špania Dolina


Malachit - Špania Dolina

Severozápadne od Banskej Bystrice je známy rudný revír v Španej Doline, Pieskoch, Polkanovej a Starých Horách. Rudné žily a impregnácie tvoria systém smeru S - J. Výplň žíl tvorí hlavne kremeň a hrubozrnný siderit, z rúd prevláda tetraedrit. Na vzorkách z háld v oblasti Pieskov tvorí tetraedrit aj monominerálne výplne žiliek.

Častý je masívny chalkopyrit a pyrit, miestami je hojnejší aj hrubozrnný baryt (dolina Zelená, Richtárová pri Starých Horách). V minulosti bola v Španej Doline zistená minerálna asociácia tvorená bielym kalcitom, na ktorý nasadajú modrasté kryštály celestínu. Z trhlín v pieskovcoch s dolomitickým tmelom pochádzajú krásne šesťboké dvojčatné a trojčatné kryštály aragonitu.

Mineralogicky veľmi zaujímavé sú sekundárne nerasty. Sú reprezentované hlavne početnými drúzami a kryštálikmi tmavomodrého azuritu, časté sú aj malachit a chryzokol. Haldy na Pieskoch sú preslávené výskytom Cu - síranu langitu. Má typickú modrozelenú farbu, vyskytuje sa vo forme práškovej aj vo forme drobných kryštálikov, má recentný a subrecentný pôvod. Vzácny je smaragdovozelený Cu - Ca - síran devillín (herrengrundit), ktorý sa vyskytuje ako polguľovité zhluky tenkých šesťhranných kryštálov.

Ostatné minerály sú zriedkavejšie (olivenit, kuprit, atď). Veľmi pekné sú vzorky limonitu, od práškovitých povlakov po čierny takmer kovovolesklý limonit, s pestrou stavbou.

aurichalcit - svetlomodrozelený, kryštáliky spolu s malachitom
azurit - bežný sekundárny minerál, zemitý, kusový
baryt - zriedkavejší, kusový, biely, žltkastý
celestín - v minulosti modré priesvitné kryštály na kalcite
devillín - špecifický špaňodolinský minerál, tmavozelené tabuľkovité kryštáliky a agregáty
chalkopyrit - spolu s kremeňom, sideritom a tetraedritom
chryzokol - pomerne častý spolu s malachitom, kusový
langit - špecifický špaňodolinský minerál, povlaky a kôry modrozelenej farby
limonit, malachit, olivenit, tenorit - bežné sekundárne minerály, povlaky, kusové, obličkovité tvary, niekedy práškovité až zemité
pyrit, siderit, tetraedrit, tennantit, kalcit - hlavné primárne minerály, prevažne kusové

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981