...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Starohorské vrchy - Staré Hory, Polkanová


Azurit - Piesky

Staré Hory

V doline Haliar pri Starých Horách sa na okraji špaňodolinského rudného revíru asi 0,5 km od ústia doliny nachádza halda jaloviny. Na halde sa vyskytuje anhydrit v sivobielych zrnitých agregátoch.

Polkanová

Výskyt rudných žíl s chalkopyritom, tetraedritom, kremeňom, sideritom a sekundárnymi Cu - minerálmi je súčasťou špaňodolinského rudného revíru.

anhydrit - zrnité agregáty v doline Haliar
aurichalcit
- svetlomodrozelený, kryštáliky spolu s malachitom
azurit - bežný sekundárny minerál, zemitý, kusový
baryt - zriedkavejší, kusový, biely, žltkastý
celestín - v minulosti modré priesvitné kryštály na kalcite
devillín - špecifický špaňodolinský minerál, tmavozelené tabuľkovité kryštáliky a agregáty
chalkopyrit - spolu s kremeňom, sideritom a tetraedritom
chryzokol - pomerne častý spolu s malachitom, kusový
langit - špecifický špaňodolinský minerál, povlaky a kôry modrozelenej farby
limonit, malachit, olivenit - bežné sekundárne minerály, povlaky, kusové, obličkovité tvary, niekedy práškovité až zemité
pyrit, siderit, tetraedrit, tennantit, kalcit - hlavné primárne minerály, prevažne kusové

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981