...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Štiavnické vrchy - Banská Štiavnica


Chalkopyrit - Banská Štiavnica

Banskoštiavnický rudný obvod patrí k najstarším v Európe. Baníctvo dosiahlo svoj najväčší rozmach v 18. a 19. storočí, v rokoch 1740 - 1866. V tomto období sa získavalo prevažne striebro a zlato, neskôr sa spracovávali bohaté oloveno - zinkovo - medené rudy. V banskoštiavnickej oblasti sú zastúpené dva druhy zrudnenia: žilné a metasomatické.

Hlavnými rudnými minerálmi sú galenit, sfalerit a chalkopyrit, v menšej miere aj pyrit. Ostatné sulfidy sú zriedkavejšie. Na žilách býva miestami zastúpený zrnitý sivočierny hematit. Z nerudných minerálov sa vyskytujú karbonáty, baryt (niekedy vo forme nádherných kryštálov) a rodonit. Sfalerit má viac generácií, býva tmavší, čierny až svetlohnedý, výnimočne aj červenkastý.

Najčastejším nerudným minerálom je kremeň, zastúpený vo viacerých generáciách. Prevláda jemnozrnný biely kremeň. Časté boli nálezy krásnych až niekoľko cm veľkých kryštálov tmavofialového ametystu. Povestné sú žezlovité kryštály kremeňa (pozri lokalitu Šobov). Z karbonátov je bežný kalcit, dolomit, časté sú nálezy manganokalcitu, zriedkavý je ružový rodochrozit. Ako druhotný minerál sa v dutinách často vyskytujú kryštáliky priehľadného sadrovca.

Metasomatické zrudnenie tvorí hlavne galenit a sfalerit. Okrem nich sa vyskytuje aj chalkopyrit a pyrit. Z nerudných minerálov sa vyskytuje dolomit, chlorit, sericit, mastenec a kaolinit.

Oxidačná zóna žíl v Banskej Štiavnici je len slabo vyvinutá a neprístupná. Okrem limonitu sa v nej v podradnom množstve vyskytoval ceruzit, malachit, pyromorfit, anglezit, wulfenit a iné minerály.

ametyst - pomerne častý, niekedy vo forme niekoľko cm veľkých kryštálov.
baryt - častý, kusový alebo vo forme pekných kryštálov, niekedy s povlakom limonitu.
dolomit - častý na rudných žilách i v metasomatickom zrudnení
galenit - jeden z hlavných minerálov zrudnenia
hematit - zriedkavejší, kusový, tmavosivý až čierny, s kremeňom
chalkopyrit - prevažne kusový, občas vo forme pekných až 2 cm veľkých kryštálov
chlorit - súčasť hlušiny metasomatického zrudnenia, tmavozelený
kalcit - bežný minerál žilného aj metasomatického zrudnenia
kaolinit - biely, nerudný minerál metasomaticky premenených hornín
kremeň - hlavný nerudný minerál na žilách, biely, starší sivobiely, často vo forme pekných stĺpcovitých kryštálov
limonit - najčastejší sekundárny minerál, povlaky, krusty
manganokalcit - pomerne častý nerudný minerál, svetloružový, kusový
markazit - zriedkavejší, samostatne alebo s kremeňom
mastenec - nerudný minerál v metasomaticky premenených horninách
pyrit - v menšej miere spolu s kremeňom a ostatnými sulfidmi
rodochrozit - zriedkavý, ružové kryštáliky na kremeni alebo kusový
rodonit - kusový, neštiepny, svetloružový, s kremeňom
sadrovec - sekundárne vzniknuté kryštáliky a kôry
sericit - nerudný minerál v metasomaticky premenených horninách
sfalerit - jeden z hlavných minerálov zrudnenia, viac generácií, čierny až svetlohnedý, výnim. až 2cm kryštály
strieborné rudy - v minulosti hlavný objekt ťažby (proustit, pyromorfit ai.)