...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Štiavnické vrchy - Hliník nad Hronom


Chalcedón v ryolite - Hliník nad Hronom

Neďaleko lokality Bralce sa v dutinách často nachádzajú obličkovité a hroznovité agregáty modrastého až belavého chalcedónu. V ryolitových aj andezitových dutinách býva ojedinele vykryštalizovaný tridymit.

Časté sú nálezy kalcitu, výnimočne aj zeolitov či sadrovca.

chalcedón - obličkovité a hráškovité agregáty
kalcit - časté nálezy v dutinách
sadrovec - zriedkavejší v dutinách, občas nádhernej modrej farby
tridymit - kryštáliky do 0,5 cm
zeolity - kryštáliky a vrstvičky zeolitov v puklinách

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981