...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Štiavnické vrchy - Nová Baňa, Brehy


Kryštály chabazitu - Brehy pri Novej Bani

Rudné žily podobné kremnickým žilám sa v minulosti ťažili v okolí Novej Bane a Pukanca. Menšie kremenné žily s neviditeľným zlatom viazaným hlavne na pyrit sa doteraz nachádzajú v okolí Banskej Belej, Bánk a Kopaníc.

Rudné žily vo Vyhniach sú vlastne pokračovaním žíl hodrušských. Všetky tieto ložiská sú už v súčasnosti opustené.

Neďaleko Brehov pri Novej Bani sa v puklinách v trachytickom andezite vyskytujú žilky chabazitu do 2 cm hrúbky, niekedy s voľnými kryštálmi.

Štiavnické vrchy - Vyhne

Ložisko je situované v erlánoch v lokalite Klokoč, západne od obce. Okrem prevládajúceho magnetitu tu vystupuje aj sfalerit, galenit, chalkopyrit a pyrit vo forme drobných vtrúsenín. Z nerudných minerálov sú bežné karbonáty a kremeň.

Rozkladom chalkopyritu miestami vzniká jasnozelený malachit, bežný je aj limonit vo forme tenkých povlakov. Magnetit niekedy vytvára čiernosivé pekne ohraničené kryštály do 1 cm veľkosti.

Nová Baňa
chabazit - kryštáliky a žilky v trachytickom andezite pri obci Brehy
kremeň - hlavný nerudný minerál novobanských žíl
pyrit - rozptýlený v kremeni, koncentácie, zhluky
zlato - mikroskopické, viazané na pyrit

Vyhne
galenit - zriedkavý, prímes v hornine spolu s magnetitom
chalkopyrit - zriedkavý, spolu s magnetitom
karbonáty - žilky, súčasť erlánov
kremeň - sivý, tenké žilky v hornine
magnetit - nahromadeniny, zhluky a zrnité masy v hornine, niekedy aj pekné kryštály
pyrit, sfalerit - zriedkavý, polu s magnetitom

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981