...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Štiavnické vrchy - Sklené Teplice


Kryštáliky laumontitu v jaspise - Sklené Teplice

Na pravej strane doliny asi 5 km od obce smerom do Banskej Štiavnice v malom lome v svetlom andezite sa nachádzajú pukliny široké od niekoľkých mm do 20 cm, vyplnené drobnokryštalickým laumontitom, niekedy kalcitom. Na puklinách vytvára laumontit ojedinele niekoľko mm biele kryštály.

Najčastejšie býva celistvý, niekedy s uzavretými úlomkami horniny.V puklinách sa okrem laumontitu vyskytujú celistvé jaspisové výplne. Jaspis má tmavočervenú, až žltkastú farbu, žily sú tiež do 20 cm hrubé. Minerály ako kalcit, chlorit, kremeň sú menej časté. Chlorit je jemnošupinkovitý a má čiernozelenú farbu.

chlorit - šupinkovitý, v puklinách jaspisu.
jaspis - kusový,  červenohnedý, až 20 cm hrubé výplne.
kalcit - s laumontitom v puklinách, kusový, zrnitý.
kremeň - zriedkavý v jaspise.
laumontit - kryštáliky, monominerálne výplne puklín v andezite, zrnitý, biely, samostatne alebo s kalcitom.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981