...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Štiavnické vrchy - Šobov


Žezlovitý kremeň - Šobov

Kameňolom na vrchu Šobov sa nachádza asi 1km od Banskej Štiavnice cestou do Žarnovice. Lom je otvorený v tzv. dinasových kvarcitoch. V puklinách kvarcitov, často sfarbených do hneda sa často nachádzajú drúzy aj samostatné kryštály krištáľu a bieleho kremeňa niekedy aj 10 cm veľké. Zriedkavejšie sa nájdu aj kryštály sfarbené prímesami do žlta.

Kremeň sa tu dá nájsť v pekných povestných holubníkovitých kryštáloch do veľkosti asi 1 cm. Okrem kremeňa je v puklinách hojne zastúpený aj limonit v rôznych farbách, od červenej, cez práškovitý žltý limonit až po čierne tvrdé lebníky.

Pekné kryštály kremeňa sa dajú nájsť predovšetkým v hornej časti lomu, s rastúcou hĺbkou ich ubúda.

V spodnej časti lomu sa v metasomaticky premenenej hornine vyskytuje svetlozelený pyrofylit ako neštiepne výplne v puklinách horniny. Zriedkavé sú drobnokryštalické masy sulfidov, najmä pyritu.

kremeň - bežný, svetlý, miestami v puklinách pekné priehľadné kryštály.
kremeň žezlovitý - kryštály hlavne v horných častiach lomu, na Slovensku len na tejto lokalite.
limonit - bežný, práškovitý až kusový, žltý, červenkastý až čierny.
pyrit - rozptýlený v hornine, zhluky, kryštáliky okolo 1 mm.
pyrofylit - kusový, zelenkastožltý, hlavne v spodnej časti lomu v kontaktných metamorfitoch.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981