...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Strážovské vrchy - minerály vápencov


Terra rosa (fosílna pôda) vo vápenci - Pružina

Sedimenty Strážovských vrchov sú veľmi chudobné na výskyt minerálov. Vo vápencoch a dolomitoch sa okrem bežného kalcitu vyskytujú miestami vložky práškovitého limonitu. Vo vápencoch sa občas vyskytujú pozostatky fosílnych pôd, tzv. terra rosa, ktoré sfarbujú horninu do červena až hneda.

V mnohých jaskyniach Strážovských vrchov sa nachádza sintrová výzdoba. Jaskynné komplexy v Strážovských vrchoch sú menej rozľahlé ako napr. nízkotatranský kras, aj výzdoba je chudobnejšia. Známa je Dúpna jaskyňa pri Pružine, Kortmanka, Mojtínska jaskyňa a mnohé ďalšie.

kalcit - žilky bieleho až priehľadného kalcitu sú bežné vo vápencoch aj dolomitoch
limonit - miestami slabšie výskyty práškovitého hnedého alebo červenkastého limonitu v hornine
sinter - výzdoba jaskýň, hlavne známejších je často zdevastovaná, sintrové úkazy sú preto zriedkavejšia

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981