...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Tríbeč

Pohorie Tríbeč vybieha ako úzky klin do severnej časti Podunajskej nížiny medzi riekou Nitrou a Žitavou. Na východe hraničí s vulkanickými pohoriami - Vtáčnikom a Pohronským Inovcom.

Geologická stavba pohoria

Na základe geologickej stavby možno pohorie Tríbeč rozdeliť do dvoch častí. Tríbečsko - zoborský masív zaberá JZ časť a rázdielsky v SV časti. Tríbečsko - zoborský masív je tvorený granitoidnými horninami a horninami obalovej série uloženými po jeho okrajoch. Rázdielsky masív budujú prevažne kryštalické bridlice a na jeho obale sa zúčastňujú horniny permu a druhohôr. Ďalej sa tu vyskytuje krížňanský a chočský príkrov.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981