...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Hydrotermálna mineralizácia pohoria Tríbeč 


Hematit - Lupka pri Nitre

V Kuliarovej doline v okolí Píly sú známe ankeritové žily so sideritom, tetraedritom, chalkopyritom, magnetitom a spekularitom. Nepatrná sideritová mineralizácia so vzácnymi sulfidmi je popísaná z Brezovej, 4 km na sever od Jedľových Kostolian v tríbečskom kryštaliniku.

V Drážovciach na sever od Nitry sa v lome Lupka našiel v kremenno - barytovej žilovine fosfát lazulit. Bol zistený aj z kóty Malá Skalka a Pyramída južne od Zobora.

V okolí Zobora sa v kremenných žilách často vyskytuje kovovosivý až višňovočervený hematit.

ankerit - v Kuliarovej doline malý výskyt so sideritom
baryt - kremenno-barytová žilovina v lome Lupka pri Nitre
hematit - vtrúseniny až žilky v kremennej žilovine v okolí Zobora
kremeň - žily v kremencoch, kremenno-barytová žilovina v lome Lupka
siderit - s ankeritom v Kuliarovej doline
sulfidy - akcesorický chalkopyrit, spekularit iné sulfidy v Kuliarovej doline

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981