...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Minerály pegmatitov a premenených hornín pohoria Tríbeč, minerály vápencov


Aragonit - Kalvária, Nitra

Minerály pegmatitov a premenených hornín

Z mineralogicky zaujímavých objektov v metamorfovaných komplexoch jadra pohoria ja možné uviesť až 1 cm veľké granáty v diaftorických svoroch napríklad v okolí vrchu Papaj v severnej časti pohoria. V lome asi 3 km na sv od Skýcova na leme pegmatitu v amfibolite je vyvinutá poloha veľkolupenitého biotitu. Produktom rekryštalizácie amfibolitov sú miestami žilky a hniezda epidotu.

Minerály vápencov

V malom lome na juhozápadnom svahu nitrianskej Kalvárie sa vo vápenci nachádzajú žltkasté ihlicovité drúzy aragonitu. Bežným minerálom je tiež kalcit, niekedy vo forme menších kryštálov.

aragonit - ihlicovité agregáty a drúzy žltkastej farby v lome na nitrianskej Kalvárii
biotit - veľkolupenitý biotit v pegmatite na sever od Skýcova
epidot - žilky a hniezda, vznikol rekryštalizáciou epidotu
granát - výskyty v metamorfovaných komplexoch

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981