...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Hydrotermálne minerály Vysokých Tatier


Kryštáliky kremeňa - Vysoké Tatry

Pre toto pohorie je typická sideritová výplň alpínskych mylonitových pásiem, vzájomne sa pretínajúcich v žulovom jadre pohoria. Hlavnú výplň tvorí rozdrvená žula, jemnozrnný siderit v maximálne 5 cm hrubých žilkách sprevádza miestami pyrit, chalkopyrit a kremeň.

Zrudnenie sa vyskytuje v zóne Nemeckých rebríkov a Medených lávok pod Kežmarským a Lomnickým štítom.

Nízkotermálna sideritová asociácia s ankeritom, kremeňom, kalcitom, pyritom, chalkopyritom v sedle Váhy, v Hlinskej, Furkotskej a Mlynickej doline.

ankerit - nízkotermálne zrudnenie s pyritom, kalcitom, ai.
chalkopyrit - zriedkavý s kalcitom, pyritom, ankeritom - nízkotermálne zrudnenie
kremeň - bežný, ojedinele kryštáliky
pyrit - súčasť nízkotermálnej minerálnej asociácie
siderit - žilky s kremeňom alebo samostatný, v mylonitoch, hrúbka max. 5 cm

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981