...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Minerály pegmatitov Vysokých Tatier


Ortoklas - Kriváň

V oblasti Vysokých Tatier sa vyskytujú žily a šošovky pegmatitov v tzv. pegmatitovo - aplitovom pásme v granite. Ich zloženie je bežné: kremeň, ortoklas, muskovit, biotit.

Len zriedkavo sa vyskytuje mikroklín v malých hniezdach, občas metasomatický albit. Na viacerých miestach sa v pegmatitoch vyskytuje granát s vysokým podielom spessartínovej zložky.

albit - zriedkavý metasomatický v pegmatitoch
biotit - bežný, hlavná súčasť pegmatitov
granát - vysoký podiel spessartínovej zložky, v pegmatitoch na viacerých miestach
kremeň - bežný, hlavná súčasť pegmatitov
mikroklín - zriedkavé výskyty v malých hniezdach v pegmatitoch
muskovit - bežný, hlavná súčasť pegmatitov
ortoklas - bežný, hlavná súčasť pegmatitov

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981