...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Hydrotermálne minerály Západných Tatier


Siderit, kremeň - Volovec

V Západných Tatrách sa na niekoľkých miestach nachádza kremenno hematitové zrudnenie. Tenké žilky s kovovolesklým, takmer čiernym šupinkovitým spekularitom vystupujú na povrch na západnom svahu Bystrej, v Račkovom, Gáborovom sedle a i.

V ústí Žiarskej doliny je do svahu na ľavom brehu potoka vyhĺbená štôlňa dlhá asi 300 m. Ťažil sa tu jemnozrnný pyrit, rozptýlený v hrubokryštalickom bielom kremeni. Kremeň je často znečistený hydroxidmi železa. Na stenách štôlne sa dajú nájsť veľmi pekné kvapľovité jasnočervené v súčasnosti vznikajúce limonitové útvary.

Na hrebeni východne od Volovca sa v kremenných žilách nachádzajú klencové kryštály tmavohnedého sideritu spolu s bielym albitom. Sideritové kryštály majú veľkosť do 1cm, pokrýva ich vrstvička limonitu, albit vytvára biele zrnité masy do 2 - 3 cm. Fe - zrudnenie s hematitom a limonitom sa vyskytuje na mnohých ďalších lokalitách.

albit - spolu so sideritom v kremeni, zhluky veľkosti niekoľkých cm
hematit - odroda spekularit na západnom svahu Bystrej, v Račkovom, Gáborovom sedle a i.
kremeň - samostatne, spolu s hematitom, pyritom ai.
limonit - produkt rozkladu hematitu, prevažne zemitý, v štôlni v Žiarskej doline kôry na stenách
pyrit - drobné kryštáliky a zhluky v kremeni v Žiarskej doline
siderit - klencové kryštáliky v kremeni spolu s albitom

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981