...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Minerály pegmatitov Západných Tatier


Kryštály turmalínu-verdelitu v kremeni - Ostrý Roháč

V oblasti Západných Tatier sa vyskytujú žily a šošovky pegmatitov v tzv. pegmatitovo - aplitovom pásme v granite. Ich zloženie je bežné: kremeň, ortoklas, muskovit, biotit. Len zriedkavo sa vyskytuje mikroklín v malých hniezdach, občas metasomatický albit.

Na viacerých miestach sa v pegmatitoch vyskytuje granát s vysokým podielom spessartínovej vložky. V sedle medzi Ostrým Roháčom a Volovcom sa v hrubokryštalickom kremeni vyskytujú až 4 cm veľké pozdĺžne ryhované kryštály tmavozeleného, až čierneho turmalínu. V dutinách sa nachádzajú kryštáliky kremeňa do veľkosti 5 mm.

albit - občas metasomatický v pegmatitoch
biotit - bežný, hlavná súčasť pegmatitov
granát - vysoký podiel spessartínovej zložky, v pegmatitoch na viacerých miestach
kremeň - bežný, hlavná súčasť pegmatitov, občas v dutinkách kryštály do 2cm
muskovit - bežný, hlavná súčasť pegmatitov
ortoklas - bežný, hlavná súčasť pegmatitov
turmalín - občas čierne alebo zelené prizmatické kryštály veľké až niekoľko cm

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981