Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

RO - Baia Sprie
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
17.9.2008

Lokalita Baia Sprie sa nachádza približne 10 km V od Baia Mare. Je to najväčšie hydrotermálne ložisko v Rumunsku. Bane patria k najstarším v tejto oblasti. Ruda sa tu ťažila na východoch žíl už v prvej polovici 12. storočia. Boli to prevažne saskí baníci.

Od roku 1376 sa stáva Mons Medius, taký bol vtedy historicky názov Baia Sprie, slobodným kráľovským mestom. Neskôr, keď toto územie pripadlo Sedmohradsku sa mesto premenovalo na Felsobánya. Od začiatku 19. storočia tu sídlil kráľovský banský úrad a v roku 1873 bola založená banícka škola.

Samotné ložisko je pomerne rozsiahle, ktoré potvrdzuje aj objem prognóznych zásob stanovený v roku 1957 na 6 miliónov ton rudy. Začali sa používať nové technológie, čo viedlo k nárastu ťažby. Napr. v roku 1928 sa vyťažilo 6,7 kg zlata, 1417 kg striebra, 875 kg medi a 573 t olova. V roku 1993 bola ročná ťažba 360 tisíc t rudy. Rudné žily sú vyvinuté čiastočne v sedimentoch alebo na kontakte sedimentov s telesom andezitu.

Najvýznamnejšia žila je Hlavná alebo Filonul Principal s dĺžkou 5250 m (mapa). Jej mocnosť sa pohybuje od 0,5 do 20 m, hĺbkový dosah do 1 km. Na východoch tejto žily na Banskej hore vznikli mohutné povrchové dobývky. Ďalej je to Nová žila-Filonul Nou s dĺžkou 2,1 km a priemernou mocnosťou 1,5-6 m, žila Sudic, Terézia, Diagonálna žila a iné (mapa). Celkový počet žíl, ktoré boli a sú ťažené presiahol 60.

V súčasnosti je ložisko rozfárané do hĺbky 1000 m a pracuje sa asi na 20 žilách. Po mineralogickej stránke je táto lokalita neobyčajne bohatá. Bolo tu zistených vyše 90 druhov minerálov. Baia Sprie sa vo svete preslávila krásnymi ukážkami minerálov. Ide predovšetkým o antimonit s XX veľkými do 20 cm, bournonit s XX do 2 cm, andorit s XX do 15 mm, miargyrit s XX do 5 mm, bežné sulfidy ako sfalerit, chalkopyrit, pyrit, galenit tvoriace drúzy s niekoľko cm kryštálmi, menej častý býva tetraedrit tvoriaci XX do 15 mm.

Po prvé na svete bol odtiaľ opísaný semseyit tvoriaci 2 cm rozety tvorené malými kryštálmi. Pekné tmavočervené kryštály do 3 cm tu tvoril realgár. K skvostom tejto lokality patria volfrámové minerály scheelit a volframit. Scheelit tvorí krásne XX do 4 cm veľké vyskytujúce sa v drúzach kremeňa s chalkopyritom, pyritom, volframitom a inými minerálmi. Volframit tvorí čierne lištovité a pekne lesklé XX veľké do 10 cm.

Krásne sú aj minerály jaloviny a to predovšetkým kremeň, ktorý v dutinách tvorí až 20 cm kryštály, ďalej baryt s XX do 20 cm veľkými, menej časté sú karbonáty. Zaujímavé minerály sa vyskytovali v oxidačnej zóne ako klebelsbergit, felsobanyait, dietrichit, szmikit a iné.

preshowminerals.szm.sk