Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pravčická brána
zdroj: www.cs.wikipedia.org
pridané:
17.11.2008

Národní přírodní památka Pravčická brána je skalní oblouk vzniklý v pískovci, který se nachází na území v Národního parku České Švýcarsko nedaleko obce Hřensko v okrese Děčín. Skalní brána je 16,5 m široká a 16 m vysoká, což z ní dělá největší přirozenou skalní bránu v Evropě.

Národní památka je chráněna od roku 1963. Dříve bylo možné po oblouku brány volně chodit, což mělo následky na rychlost eroze, která byla značně urychlena. V současnosti je vstup na vrcholek brány přísně zakázán.[2] K bráně vede značená turistická cesta a samotná brána se nachází v placeném areálu, kde se nachází restaurace a muzeum v zámečku Sokolí hnízdo a občerstvení.


Pravčická brána

Pravčická brána je tvořena jedním obloukem, který měří u dna pilířů 26,5 m s výškou od základny ke klenbě dosahující 16 m, šířka brány se pohybuje mezi 7 až 8 m. Nejužší místo brány je silné pouhé 3 m. Vrcholová plošina brány je nad dnem ve výšce 21 m.

Pravčická brána vznikla jako výsledek erozivní činnosti trvající milióny let v méně odolných horninách. Samotná brána je tvořena kvádrovými pískovci, které jsou turonského stáří.

V roce 1980 byl vstup na Pravčickou bránu pro veřejnost uzavřen a brána byla vystužena speciální směsí s pryskyřicí, která by měla zmenšit rychlost eroze

cs.wikipedia.org