Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Petrovy kameny
zdroj: www.cs.wikipedia.org
pridané:
20.3.2009

Petrovy kameny jsou vrchol v České republice v pohoří Hrubý Jeseník v Pradědské hornatině. Třetí nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku tvoří tři mohutná skaliska, vysoká 7 metrů. Skály leží ve Slezsku v těsné blízkosti historické zemské hranice s Moravou. Jsou součástí katastrálního území Malá Morávka (součást stejnojmenné obce).

Petrovy kameny dominují hlavnímu hřebenu od Pradědu k sedlu na Skřítku, tvoří vedlejší vrchol Vysoké hole. Hora je budována metamorfovanými horninami, zejména fylity a kvarcity.


Petrovy kameny

Hřeben kolem Petrových kamenů a Vysoké hole je plochý, příkře ale spadá zejména na východě do Sviního žlebu a na západě se do něj zařezává kaňon Bílé Opavy. Vrcholové skalisko Petrových kamenů je mrazový srub. Reliktem po době ledové jsou mrazem tříděné polygonální půdy.

Petrovy kameny leží na hlavním evropském rozvodí mezi Baltským a Černým mořem. Divoká Desná odvádí své vody do Moravy a Dunaje, Bílá Opava do Odry.

Petrovy kameny jsou z botanického hlediska unikátním místem evropského významu. Přežívají zde relikty z doby ledové - řada vzácných lišejníků a mechů, vrba bylinná a zejména dva jesenické endemické druhy: zvonek jesenický a lipnice jesenická, která přežívá jen v několika ostrůvcích právě pod Petrovými kameny.

Petrovy kameny jsou přírodní rezervací o rozloze 19,1 ha, součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Předmětem ochrany jsou zejména relikty z doby ledové - jak půdy tak rostliny. Vstup na Petrovy kameny je proto v létě zakázán.

V létě platí z důvodu ochrany přírody zákaz scházení ze značené cesty a vstupu na vrcholové skály, což je v případě porušení strážci přírody tvrdě sankcionováno. V zimě se na svazích Petrových kamenů s jistými omezeními lyžuje (čtyři vleky).

Za čarodějnických procesů v 17. století byly Petrovy kameny označovány jako dějiště čarodějnických sletů. Podle pověsti dostaly Petrovy kameny jméno po mladém kováři, který se zde ukryl se svou dívkou, dcerou správce sovineckého panství, když prchal před jejím otcem. Na vrcholu skal je pamětní deska botanika Dr. Bedřicha Kolenatého, který pod Petrovými kameny při průzkumu místní květeny v roce 1864 zahynul.

cs.wikipedia.org