Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Šerák - Keprník
zdroj: www.cs.wikipedia.org
pridané:
4.4.2009

Nadmořská výška 860-1423 m, rozloha 1174,44 ha. Rezervace se nachází jihozápadně od Jeseníku na hlavním hřebeni a přilehlých svazích, mezi Obřími skalami a Trojmezím. Zahrnuje tři významné vrcholy: Šerák 1351 m, Vozka 1377 m a Keprník 1423 m.

Geomorfologie

Táhlé horské hřbety s vrcholovými skalisky, na jihovýchodních svazích Keprníku ledovcový kar.


Šerák - Keprník

Geologie

Především ruly a svory.

Historie

Nejstarší rezervace na Moravě vyhlášená rodem Lichtenštejnů v roce 1903 na ploše pouhých 172 ha, v roce 1955 byla vyhlášena státní přírodní rezervace. V roce 1989 bylo území rezervace rozšířeno a od roku 1992 v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se název změnil na Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník. Oproti původní výměře z roku 1955 bylo území rozšířeno zejména o východní svahy, oblast Obřích skal a část bývalé zóny klidu Černá stráň-Vozka.

Ochrana přírody

Předmětem ochrany jsou zejména skalní a půdní tvary - pozůstatky doby ledové, jako např. kryoplanační terasy, mrazové sruby a thufury. Vysokohorské louky, tzv. hole s chráněnou květenou: sítina trojklanná, šicha oboupohlavní, zvonek okrouhlolistý sudetský, kostřava nízká a sasanka narcisokvětá. Na prameništích roste kriticky ohrožený hořec tečkovaný, oměj šalamounek nebo havéz česnáčková. Na rašeliništích můžeme spatřit kyhanku sivolistou, různé druhy ostřice nebo klikvu bahenní. Pod holemi a rašeliništi najdeme rašelinné a podmáčené smrčiny pralesovitého charakteru, při horní hranici lesa byla uměle vysázena borovice kleč, která je ostatně v celých Jeseníkách nepůvodním druhem.

Fauna je představována zejména ptáky: tetřev hlušec, tetřívek obecný, ořešník kropenatý, kos horský, linduška lesní. Ze savců je typická myšivka horská a rejsek horský, z plazů ještěrka živorodá.

cs.wikipedia.org