Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Čedičová žíla Boč
zdroj: www.prirodakarlovarska.cz
pridané:
12.5.2009

Projdete-li údolní svahy řeky Ohře, uvidíte překrásné skalní výchozy na obou stranách toku. Řeka Ohře společně s tektonickými výtvory přírody tak tvoří překrásné a romantické zákoutí svádící k romantickým procházkám a výletům do těchto tajemných míst.

Jedním z těchto míst je také přírodní památka „Čedičová žíla Boč". Tento překrásný útvar s charakteristickou sloupcovou odlučností, typickou pro Karlovarský region, nalezneme nedaleko obce Boč cca 2 km severně od Stráže nad Ohří. Skalní útvar se nachází v lesním porostu, cca 100 m vzdušnou čarou od hlavní silnice vedoucí z Ostrova do Klášterce nad Ohří. K přírodní památce se lze dostat pěšky ze Stráže nad Ohří nebo Boče, popřípadě využít malého parkoviště po pravé straně silnice přímo pod žílou.

boc
Boč

V nadmořské výšce 436 m n. m. se nad obzor vyklenuje mocná čedičová žíla, odolávající nepříznivým klimatickým poměrům s typickou sloupcovou odlučností. Hlavní žíla výrazně vystupující z okolní horniny je tvořena nejrozšířenější horninou Doupovských hor, čedičem (nefelinitem). Přístup na památku je však náročný. Strmé suťové a příkré stráně vyžadují k překonání dobrou fyzickou zdatnost. Samotný výstup na okraj hlavní žíly je však velmi nebezpečný. Méně odvážným návštěvníkům tak lze doporučit výstup na cca 50 m vzdálený pahorek, kde se mohou bezpečně rozhlédnout po okolí. Po náročném výstupu však na Vás čeká úchvatný pohled na vrcholky Doupovských hor, klikatící se řeku Ohři, osadu Korunní s železniční tratí. Při dobrém počasí lze dohlédnout až za Klášterec nad Ohří.

Jak již název napovídá, byla tato unikátní geologická lokalita vyhlášena Krajským národním výborem Karlovarského kraje 16. února 1960 (přehlášena OÚ Karlovy Vary 7. 1. 1998) jako přírodní památka o rozloze 1,33 ha. V okolí hlavní žíly se díky sloupcovému rozpadu vytvořila unikátní lokalita suťových lesů Tilio-Acerion s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) a lípou srdčitou (Tilia cordata). V jižní části, přímo pod hlavní žílou, se nachází překrásné kamenné moře se suťovou vegetací a navazujícím lesním porostem. Lesy s převahou buku lesního hostí typickou teplomilnou hájovou vegetaci se svízelem vonným, neboli mářinkou vonnou (Galium odoratum), pitulníkem žlutým (Galeobdolon lutrům), bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), kopytníkem evropským (Asarum europaeum) a hrachorem jarním (Lathyrus versus). Velmi zajímavý je hojný výskyt ohroženého áronu plamatého (Arum maculatum). Na čedičových výchozech lze nalést kostřavu sivou (Festuca pallens), tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria) nebo překrásné miniaturní exempláře borovice lesní (Pinus nigra). Při velkém štěstí lze v okolních lesních porostech spatřit kriticky ohroženou užovku stromovou (Elaphe longissima).

Pokud se chystáte do překrásných končin jižního Krušnohoří, nezapomeňte navštívit tento krásný vyhlídkový bod s unikátními teplomilnými společenstvy.

www.prirodakarlovarska.cz