Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

SWE - Kiruna
zdroj: www.wikipedia.org
pridané:
7.5.2009

Kiruna je mesto a samosprávna obec na severe Švédska. Je to najsevernejšie položené sídlo vo Švédsku so statusom „mesta“ (tento termín sa však vo Švédsku po samosprávnej reforme z roku 1970 nepoužíva na označenie sídla). Názov pochádza z lap. Giron, čo znamená vták (Belka). Tento vták je, spolu s alchymistyckým znakom železa, vyobrazený aj na znaku mesta (železo symbolizuje najdôležitejšie priemyselné odvetvie v Kirune - ťažbu železnej rudy).Obsah

Geografia

Kiruna leží v Laponsku, historickej provincii na severe Švédska. Mesto sa rozkladá na ploche 19 447 km², čo ho stavia na prvé miesto v krajine. Približne 26 % z plochy zaberajú chránené územia, čo je 11 % z celkovej plochy chránených území Švédska. Východná časť územia je porastená borovicovými a smrekovými lesmi, západná má alpínsky vysokohorský ráz. Z Kiruny je dostupný aj najvyšší vrch Švédska - masív Kebnekaise (2 103 m).

V okolí Kiruny sa nachádza vyše 6 000 jazier, územím preteká šesť riek (Torne, Kalix, Rautas, Vittangi, Lainio a Könkämä).

kiruna
Povrchová baňa na železnú rudu v Kirune

Mesto leží na železničnej trati Malmbanan, ktorá spája Narvik a Luleu cez Kirunu. Trať bola postavená na prelome 19. a 20. storočia kôli prevozu vyťaženej železnej rudy. S okolitým svetom Kirunu spája aj medzinárodná cesta E 10 a letisko.

História

Počiatky osídlenia v oblasti Kiruny sa datujú na obdobie po ústupe kontinentálenho ľadovca zo Škandinávie pred cca 6 000 rokmi. Kiruna a okolie boli riedko obývané Laponcami počas celej zaznamenanej histórie. Trvalejšie osídľovanie začína začiatkom 17. storočia počas prvej baníckej kolonizácie. V apríli roku 1607 bol dokončený kostol v Jukkasjärvi (tamojšia farnosť nedávno oslávila 400 rokov existenice).

Prví baňa na železnú rudu bola otvorená v roku 1647 v okolí Masugnsbynu. Domy baníkov boli postavené na území dnešného mesta na masíve Kiirunavara. V tej dobe ešte nikto netušil, že práve v tomto masíve sa nachádzajú najbohatšie ložiská (čo prináša problémy súčasnému centru mesta, kde banská činnosť spôsobuje poklesávanie pôdy). Priekum masívu sa začal až v roku 1880 a v koncom 19. storočia švédsky parlament prijal rozhodnutie o stavbe železničnej trate, spájajúcej švédsky prístav Luleå a nórsky Narvik s Kirunuou. Narvik preto, lebo prístavy v Baltickom mori v zime zamŕzajú, čo by obmedzilo dopravu vyťaženej železnej rudy. Narvik, ktorý je v Atlantiku a je zohrievaný teplejšími vodami Golfského prúdu, nazamŕza. Kiruna s Luleou boli spojené na prelome storočí a v roku 1902 bola trasa dokončená až po Narvik. Trať bola slávnostne otvorená švédskym kráľom Oskarom II. 14. júla 1903.

Dokončenie trate bolo impulzom k masívnejšiemu osídľovaniu Kiruny, už v roku 1910 počet celoročných obyvateľov presiahol číslo 7 500 a v roku 1948 získala štatút mesta. Počet obyvateľov kulminoval v 70. rokoch minulého storočia, keď prekročil hranicu 30 000 ľudí. Aj keď odvtedy klesol, v súčasnosti sa udržuje na úrovni okolo 20 000. Najväčším problémom mesta (hlavne jeho centrálnej časti) je už spomínané sadanie pôdy, ktoré je sôsobené poddolovaním centra. V roku 2004 bolo prijaté uznesenie o presunutí centra severnejšie, k jazeru Luossajävri. Celý presun by mal trvať približne jednu dekádu.

Priemysel

Najdôležitejším priemyselným odvetvím v Kirune je ťažba železnej rudy, aj keď v poslednej dobe sa začína rozvíjať turistický priemysel. Banskú činnosť prevádzkuje štátna ťažiarska spoločnosť LKAB už od 19. storočia (vtedy ešte ako súkromná firma).

Kiruna je tiež centrom vesmírneho výskumu Švédska. Sídli tu Švédsky inštitút vesmírnej fyziky (IRF), nachádza sa tu základňa Esrange, kde sa vypúšťajú meteorologické balóny a rakety.

Turizmus

Najznámejším turistickým objektom Kiruny je Ľadový hotel, nachádzajúci sa v osade Jukkasjärvi neďaleko mesta. Bol postavený začiatkom 90. rokov 20. storočia a je obľúbeným miestom návštevníkov. Ďaľšími lákadlami sú národné parky a lyžiarske strediská, ktoré v posledných rokoch zvyšujú svoju kapacitu.

Z pamiatok treba spomenúť kostol v Kirune, postavený v neogotickom štýle v roku 1912, ktorý je jednou z najväčších drevených stavieb vo Švédsku.

wikipedia.org