Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vladař
zdroj: www.cs.wikipedia.org
pridané:
15.7.2009

Vladař je stolová hora v okrese Karlovy Vary, asi 1 km severně od Vladořic a 5 km východně od Žlutic. Čedičová hora Vladař, součást Tepelské vrchoviny, je výraznou dominantou kraje s charakteristickým plochým temenem a příkrými svahy vypínající se nad půvabnou říčkou Střelou. Vrchol leží v nadmořské výšce 693 metrů. Vrcholové partie hory jsou od roku 1969 chráněny jako národní přírodní rezervace. Zvláštností vrcholu je malé jezírko bez přítoku.

Vrchol byl osídlen již v době bronzové a také Kelty - na vrcholu se rozkládá keltské hradiště. Na podzim roku 1421 se zde Jan Žižka s husitským vojskem na severní straně hory úspěšně bránil v obklíčení panské přesile, obležení prolomil a ustoupil do Žatce. Tuto událost připomíná dodnes malý pomník.

Na úpatí hory byl učiněn roku 2007 významný nález - ve vypuštěném rybníku byly nalezeny zbytky dřevěných konstrukcí které pravděpodobně sloužily pro zpevnění terénu a zabránění sesuvů půdy. Pomocí dendrochronologie byly datovány do rozmezí let 777 až 390 před naším letopočtem. Dřevo neslo stopy opracování pomocí nebozezu a možná také pil.

vladar

cs.wikipedia.org