Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Balcarka
zdroj: www.moravskykras.net
pridané:
13.8.2009

Jeskyně Balcarka leží v severní části Moravského krasu, v malebném úseku Suchého žlebu u Ostrova u Macochy, v přírodní rezervaci Balcarova skála - Vintoky. Je to úchvatný labyrint chodeb, dómů a propastí s bohatou a mnohotvárnou krápníkovou výzdobou.

Jeskyně Balcarka - prohlídka jeskyně

Návštěva jeskyně začíná v mohutném vstupním portálu Balcarovy skály. Uměle proraženou chodbou návštěvníci sestupují do nevelkých prostor, jež upoutají barevností sintrových náteků a stalagmitů. První zastávkou jsou 10 metrů vysoké prostory nazývané Wilsonovy rotundy. Větší z nich je překrásně modelovanou kruhovou propastí, jejíž stěny zdobí sintrové kaskády.

Odtud vede trasa do největších prostor Balcarského bludiště - Velkého (Fochova) dómu. Podlouhlá prostora s rozměry 65 × 20 × 15 metrů, jejíž strop zdobí průhledné stalaktity a záclony, byla pojmenována po hrdinném francouzském maršálovi z 1. světové války. Po prohlídce všech malebných zákoutí Velkého dómu čeká návštěvníky výstup do částí nazvaných Galerie a Přírodní chodba. Ty patří mezi nekrásnější prostory Moravského krasu - krápníková výzdoba na stěnách a stropech je velmi bohatá, čistá a zachovalá.

Další zastávkou je Dóm zkázy, který vznikl prořícením stropů jeskynních pater. Z krápníkových útvarů zaujme především vysoký sintrový vodopád, Madona či Kaktus. Trasa poté vede do Objevitelského dómu, jehož stěny a strop jsou pokryty povlakem nickamínku - vápnité kašovité hmoty, která vzniká zřejmě působením mikroorganismů. Prohlídka jeskyně končí v prostoře zvané Popeluška, jež byla jednou z prvních objevených částí jeskyně.

Jeskyně Balcarka - trocha historie

Balcarova skála byla až do 19. století opředena řadou pověr a pověstí. Až ve druhé polovině století se stala předmětem výzkumů. Ve 20. letech 20. století začal v okolí Balcarovy skály působit ostrovský občan, zemědělec a poslanec Josef Šamalík. Dne 16. června 1923 se mu podařilo proniknout do první podzemní prostory.

V následujícím roce objevil i další části Balcarky, k nimž patřily Wilsonovy rotundy, dóm Zkázy a Fochův (Velký) dóm. Hned poté začal jeskyně upravovat a zpřístupňovat pro veřejnost. Za pomoci akciové společnosti Moravský kras, která Balcarku vzala do své správy, byla na Velikonoční neděli roku 1925 jeskyně „odevzdána veřejnosti“.

Avšak i v dalších letech pokračoval Šamalík, za vydatné pomoci ostrovských občanů, v průzkumech podzemí Balcarovy skály. Počátkem roku 1935 objevili překrásně zdobené prostory - dnešní Galerii a Přírodní chodbu. V 50. letech byla prohlídková trasa zrekonstruována a roku 2001 byl vybudován nový provozní areál s moderním vybavením a službami pro návštěvníky.

Balcarka
Foto: www.mojebrno.wz.cz

moravskykras.net