Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Jeskyně Výpustek
zdroj: www.moravskykras.net
pridané:
25.9.2009

Jeskyně Výpustek se nachází ve střední části Moravského krasu na levé straně Křtinského údolí. Jeskyně, jež byla dříve známa také pod názvem „Jeskynní bludiště Výpustek“, je tvořena zejména fosilními partiemi někdejšího podzemního toku Křtinského potoka.

Jeskyně Výpustek - pohled do historie

Učiněné archeologické nálezy svědčí o osídlení z doby kolem roku 15 000 př. n. l., o „halštatském“ osídlení a osídlení „lidí se slovanskou keramikou“. Stejně jako jeskyně Sloupsko-Šošůvské je i jeskyně Výpustek známa již od 17. století. První písemné zmínky o tomto jeskynním systému pocházejí již z roku 1609 - v této době bylo rovněž započato s prvním výzkumem. Na průzkumu jeskyně Výpustek postupně pracovalo mnoho významných znalců - hrabě Hugo Salm, jeho osobní lékař Jindřich Wankel, Karel Absolon a mnoho dalších.

Hlavně v letech 1920-1932, kdy se v jeskyni Výpustek těžila fosfátová hlína, zde bylo nalezeno mnoho kostí zvířat, jež svědčily o tom, že jeskyně byla kdysi osídlena především pravěkým jeskynním medvědem a jeskynním lvem. Dochované nálezy jsou v současnosti vystaveny v přírodovědném muzeu ve Vídni a v Brně.

Jeskyně Výpustek byla ve 20. století výrazně poznamenána lidskou činností. Jelikož v jeskyni bylo velké množství sedimentů bohatých na fosfáty, staly se fosfátové hlíny, z nichž se vyráběla hnojiva, ve dvacátých letech předmětem intenzivní těžby. Jeskyně tak byla zvýšena a rozšířena. V roce 1936 si tuto jeskyni vyhlédlo Ministerstvo národní obrany a rozhodlo se, že zde vybuduje podzemní muniční sklad.

Při těchto pracích se uvolnily další zahliněné prostory, ale sklad nikdy nebyl uveden do provozu. V prostorách jeskyně Výpustek byla nakonec v roce 1944 vybudována podzemní dílna německého podniku „Flugmotorenwerke Ostmark“, který se specializoval na výrobu leteckých motorů. Po válce zde bylo v 60. letech postaveno armádní velitelské stanoviště, které bylo až do konce roku 2001 přísně utajováno a bedlivě střeženo. Jeskyně Výpustek - současnost

V září 2005 převzala od Armády České republiky tento objekt a 4 ha pozemků v Moravském krasu nedaleko obce Křtiny, včetně rozsáhlého jeskynního systému, Agentura ochrany přírody a krajiny z Ministerstva životního prostředí.

Komplex v jeskyni Výpustek je asi 170 metrů dlouhý a tvoří ho ložnice, jednací místnosti, zařízení na čištění vzduchu a také technika na výrobu elektřiny. Mimo jeskyně k němu patří i devět budov, z nichž některé by měly zůstat zachovány.

054 (13K)
Jeskyně Výpustek

moravskykras.net