Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Geologický pavilon Prof. Františka Pošepného - Ostrava
zdroj: http://geologie.vsb.cz/gp
pridané:
26.9.2009

Geologický pavilon Prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě a je součástí jejího areálu v Ostravě - Porubě. Byl otevřen v září 1989 a pojmenován po Prof. F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. V letech 1879 - 1889 působil F. Pošepný jako profesor Báňské akademie v Příbrami a je autorem první moderní světové učebnice ložiskové geologie vydané v New Yorku v roce 1893 pod názvem The Genesis of Ore Deposits.

V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické sbírky a sbírky nerostných surovin. Geologický pavilon plní pedagogickou, vědeckovýzkumnou a všeobecně vzdělávací funkci. Vedle vysokoškolských studentů je přístupný také studentům středních a žákům základních škol, stejně jako široké odborné a laické veřejnosti.

Historie sbírek sahá do roku 1849, kdy tehdejší Ministerstvo zemědělství a lesnictví c. k. Rakouska-Uherska zakoupilo pro nově vznikající Báňskou akademii v Příbrami a obdobnou školu v Leobenu v Rakousku mineralogickou sbírku, kterou rozdělilo rovným dílem mezi obě školy. V dalších letech byl sbírkový fond neustále rozšiřován zejména díky pedagogům, kteří na škole působili např. Prof. F. Pošepný, Prof. F. Ryba, Prof. A. Hoffmann.

V Příbrami se sbírky nacházely až do roku 1945, kdy byla akademie, již pod názvem Vysoká škola báňská, přestěhována do Ostravy.

Sbírkové expozice byly v Ostravě poprvé komplexněji vystaveny teprve v prostorách kolejí Jana Opletala v Ostravě - Hladnově v roce 1968 při příležitosti konání XXIII. Mezinárodního geologického kongresu v Praze. Své definitivní místo však získaly sbírky teprve v roce 1989 v areálu školy v Ostravě - Porubě.

Na rozvoji sbírek se podílely celé generace pedagogů, studentů a absolventů geologických kateder Vysoké školy báňské. Významná část sběrů pochází také z darů průzkumných a těžebních organizací domácích i zahraničních, stejně jako z výměn mezi domácími a zahraničními akademickými pracovišti.

V současné době je vystaveno přibližně 15000 exponátů. V depozitáři sbírek je uloženo dalších asi 55000 vzorků, které jsou využívány pro vědecké a studijní účely.

Adresa

Geologický pavilon Prof. F. Pošepného
VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava-Poruba, 708 33
tel.: 59 732 5392
e-mail: Ing. Miloš Duraj, Ph.D. (vedoucí GP), Ing. Martina Polášková - geopavilon@vsb.cz

Otevírací doba

leden - červen: Po - Pá 8,00 - 19,00
červenec - srpen: Po - Pá 8,00 - 15,00
září - prosinec: Po - Pá 8,00 - 19,00

055
Vstupní hala

geologie.vsb.cz/gp