Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Mladečské jeskyně
zdroj: www.cs.wikipedia.org
pridané:
26.3.2010

Mladečské jeskyně se nacházejí na západním okraji obce Mladeč u Litovle na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Puklinové chodby a dómy se nacházejí v podzemí vápencového vrchu Třesín. Části podzemních prostor jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Nejkrásnější partie jeskyní se nazývají Chrám přírody a Panenská jeskyně.

Jeskyně byla známa od pradávna a je mimořádně významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou. Vedle kostí vyhynulých pravěkých zvířat zde bylo nalezeno velké množství koster lidí starší doby kamenné s četnými doklady o jejich činnosti (kamenné nástroje, ohniště).

Prohlídka v jeskyni trvá 40 minut, délka prohlídkové trasy je 380 m a jeskyně je přístupná od dubna do října. Celková délka jeskyní je přes jeden kilometr, jeskyně byly objeveny na počátku 19. století.

Nedaleko se u obce Javoříčko nacházejí rovněž přístupné Javoříčské jeskyně.

072 (18K)
Mladečské jeskyně

cs.wikipedia.org