Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kamenná slunce
zdroj: www.cs.wikipedia.org
pridané:
10.4.2010

Národní přírodní památka Kamenná slunce je unikátní geologický útvar, který se nachází v CHKO České středohoří asi 1 km jihovýchodně od obce Hnojnice při silnici č. 249 z Libčevse do Libochovic. Jedná se o bývalý malý lom, který byl vyhlášen Národní přírodní památkou v rozloze cca 1 ha.

Nachází se zde odkrytá skalní stěna, na které příroda před mnoha milióny let vytvořila zvláštní obrazce velmi podobné dětským kresbám slunce - odtud pak pochází název Kamenná slunce. Zcela unikátní přírodní jev vznikl v průběhu starodávné sopečné erupce, kdy roztavené magma vytvořilo jakýsi trychtýř, ve kterém zůstala zatavena hnědá jílová jádra cizorodých hornin. Vlivem nestejné rychlosti chladnutí pak okolní sopečné magma okolo hnědých jílových jader vytvořilo pomyslné sluneční „paprsky“, vznikly tak originální přírodní kresby na skalní stěně.

Celkový počet velkých kamenných sluncí zde činí asi 13 až 15, kromě toho se zde nachází velké množství menších kamenných sluníček. Celá přírodní památka je také fotograficky velmi vděčným objektem. Druhá podobná lokalita je asi 100 m severně od obce Staré.

073 (73K)
Kamenná slunce

cs.wikipedia.org