Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Jeskyně Na Špičáku - Písečná
zdroj: www.jeseniky.net
pridané:
6.5.2010

Špičák (zvaný též Velký Špičák) je zalesněný kopec (516 m), nacházející se 1 km severně od Písečné. V podzemí kopce je jeskynní labyrint, zpřístupněno je 230 metrů chodeb.

Špičák je budován krystalickým vápencem, který vytváří mohutný skalnatý hřeben 260 metrů dlouhý a až 33 metrů vysoký. Na skalách jsou krásně vyvinuté škrapy. Jeskyně jsou prakticky bez krápníkové výzdoby, zato s neobvyklými srdčitými a vejčitými profily chodeb. Ty byly pravděpodobně vymodelovány tavnými vodami pevninského ledovce, který v jedné z ledových dob zasáhl až k České Vsi. Přes 400 metrů dlouhý podzemní labyrint chodeb a puklin je vytvořen v devonských mramorech (mořské usazeniny, stáří 350–380 milionů let). Vývoj krasových prostor byl výrazně ovlivněn tavnými vodami ledovce, které daly jeskyni konečnou podobu a chodbám charakteristický srdcovitý profil. 230 metrů dlouhá prohlídková trasa je bezbariérová.

Historie jeskyně

Jeskyně Na Špičáku je nejstarší písemně doložená jeskyně ve střední Evropě. První zmínka pochází z roku 1430 (Anthonius Wale). Jeskyně sloužila často jako úkryt, o čemž svědčí četné epigrafické nápisy na stěnách (nejstarší z roku 1519). V letech 1884 - 1885 byla primitivně zpřístupněna pro veřejnost Sudetoněmeckým horským spolkem, do dnešní podoby je jeskyně zpřístupněna od roku 1955. V roce 2007 prošla jeskyně rozsáhlou rekonstrukcí.

Národní přírodní památka Na Špičáku

Povrchové i podzemní krasové jevy jsou chráněny v Národní přírodní památce Na Špičáku, zaujímající rozlohu 7 ha. V rezervaci je také pozoruhodný výskyt jalovce a tisu. Z vrcholu skály je rozhled do údolí Bělé, do Polska, na Hrubý Jeseník. Horolezecká činnost je zde zakázána.

Viac: http://www.jeseniky.net/index.php?obl=1&kat=11&sluz=54&pol=593

076
Jeskyně Na Špičáku

jeseniky.net