Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

PL - Tarnobrzeg
zdroj: www.en.wikipedia.org
pridané:
19.6.2010

Mesto bolo hlavným centrom pre ťažbu a spracovanie síry a výrobu kyseliny sírovej. Avšak, jeho bane sú už uzavreté, boli považované za nehospodárne. Baňa v Piaseczno bola uzavretá prvá, po nej nasleduje baňa Machów (po 40 rokoch práce - bola to najväčšia baňa síry v Európe), a nakoniec bane Jeziorki v roku 1990. Baňa Jeziorki zostala otvorený tak dlho preto, že zaviedla moderný proces ťažby (Frash).

Od roku 1980 boli pozemky v dobývacích priestoroch postupne rekultivované. Baňa Machów bola naplnená vodou - tvorí nádrž využívanú pre rekreáciu, a rovnako sa deje s baňou Jeziorki - tá sa pomaly plní z neďalekej rieky Visla.

081
Síra - Tarnobrzeg. Foto: preshowminerals

en.wikipedia.org