Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Společnost Barbora - Solvayovy lomy
zdroj: http://solvayovylomy.cz
pridané:
24.8.2010

Společnost BARBORA vznikla v roce 1993. Zakládajícími členy byli mladí lidé, kteří se do té doby věnovali různým činnostem jako je ochrana přírody, speleologie, montanistika, staré stroje a podobně. Popudem k založení vlastního občanského sdružení byla myšlenka vytvořit v opuštěném vápencovém lomu muzeum v přírodě – skanzen, který bude dokumentovat historický vývoj těžby vápence v Českém krasu. V současné době sdružuje BARBORA přes 20 členů o průměrném stáří přibližně 35 let.

Skanzen

Náš projekt je koncipován jako skanzen, tedy muzeum ve volné přírodě. Tvoří jej několik objektů - bývalých provozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají ve zrušeném vápencovém lomu Paraple, v překrásné krajině Českého krasu, nedaleko cesty ze Sv. Jana pod Skalou na Karlštejn. Návštěvník může po celý rok volně procházet po vyznačených stezkách a podle názorných informačních tabulí získat představu o způsobu těžby, dopravy a zpracování vápence. Nedílnou součástí je i trvalá expozice Historie těžby a dopravy vápence v Českém krasu, umístěná v budově bývalých kanceláří a skladů.

Představuje se tu sbírka, vztahující se k těžbě jak lomové, tak i důlní. Kromě drobných exponátů jako lampy nebo sbíječky jsou v krytých prostorách umístěny i ukázky vozíků a příslušenství lanové dráhy a část vozů lomové úzkokolejné železnice. Pravděpodobně největší zajímavostí skanzenu je rekonstruovaná polní lomová dráha s rozchodem 600 mm, představující názornou ukázku dopravy suroviny ve výklopných vozících tažených dieselovou lokomotivou. Více o tom, co u nás uvidíte je v části exponáty. Během otvírací doby je stálá průvodcovská služba, kdy průvodci z řad Společnosti Barbora Vám rádi poskytnou výklad a veškeré informace o skanzenu a jeho okolí. Skanzen budujeme sami, ve svém volném čase, o sobotách a nedělích.

Snažíme ze zachránit to, co je pro někoho jen obyčejná věc, hromada šrotu. Vnímavější člověk však může spatřit odkaz dlouhé řady zkušených řemeslníků i nadšených inženýrů, jejichž práce a um přivedly člověka až na Měsíc. V našem muzeu asi nebude stát ani kosmická loď Apollo, ani Lunochod, ale určitě tam bude stát jeden z prvních českokrasových důlních vozíků, který po kolejích v temných štolách ujel s nákladem vápence vzdálenost jistě větší, než ze Země na Měsíc.

088
Solvayovy lomy

solvayovylomy.cz