Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Bílé kameny
zdroj: www.cs.wikipedia.org
pridané:
29.9.2010

Bílé kameny, tzv. Sloní kameny (německy Elefantensteine) jsou izolovaná, morfologicky výrazná skupina asi 20 m vysokých skal 1 km severně od Jitravy na úpatí vrchu Vysoká. Díky příměsi kaolinitu má skalní útvar nápadně bílou barvu a oblé tvary, čímž připomíná hřbety obřích, odpočívajících slonů. Proto jsou tyto skály někdy označovány také jako Sloní skály. Tato ukázka zvětrávání křídových turonských pískovců je od roku 1955 státem chráněna jako přírodní památka ev. č. 2414 v okrese Liberec pod správou CHKO Lužické hory. Kolem skal vede naučná stezka „Lužické a Žitavské hory“.

Skály jsou tvořeny šikmo skloněnýmí vrstvami světlých svrchněkřídových pískovců nakloněných ve třetihorách díky tektonickým pohybům na lužickém zlomu. Během následující eroze docházelo k postupnému obrušování skal a rozšiřování puklin. Dnes tak je útvar rozdělen trojicí svislých puklin (voštin) na několik malých bloků tvořících tak nevelké skalní město.

Pískovec má ve vrchní části skal výraznou příměs kaolinitu, který dává skalám charakteristické bílé zabarvení a oblé tvary. Spodní části skal jsou tvořeny méně kaolinickým materiálem a je na nich patrná vyvinutá vrstevnatost se šikmým sklonem vrstev. Ve skalách vznikly erozí oválné dutiny a jeskyně, z nichž největší je asi 6 m dlouhá. V jedné ze skal vznikl erozí také 4 m dlouhý skalní tunel.

093
Bílé kameny

cs.wikipedia.org