Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Písečný vrch
zdroj: www.cs.wikipedia.org
pridané:
16.10.2010

Písečný vrch je přírodní rezervace ležící 2,5 km jihovýchodně od obce Bečov v okrese Most v Ústeckém kraji na stejnojmenném kopci Písečný vrch (318 m). Přírodní rezervace je významná jednak jako lokalita vzácných rostlin a živočichů a zároveň jako archeologické naleziště, kde byly objeveny doklady lidské činnosti od paleolitu po střední dobu bronzovou. Písečný vrch je volně přistupný po odbočce z modře značené turistické stezky, která vede k západnímu vrcholu. V polovině 20. století byla na severní straně kopce zřízena pískovna. Těžba křemence, užívaného při výrobě polovodičů a laboratorních skel zde probíhala do roku 1993.

Při geologickém průzkumu bylo zjištěno, že kopec je pozůstatkem hrdla třetihorní sopky. Sopečná láva tehdy prorazila mohutnou povrchovou vrstvu křemence, mocnou až několik metrů. Tlakem byl křemenec rozdrcen na jednotlivé bloky, které se zřítily zpět do jícnu sopky.

Přírodní rezervace

Přírodní rezervaci vyhlásil v roce 1996 Okresní úřad v Mostě z důvodu ochrany teplomilných rostlin i živočichů a k zachováni vyznamné geologické lokality. Písečný vrch je též od roku 1974 archeologickou kulturni památkou. Z chráněných rostlin zde rostou kavyly a kozince. Je zde rovněž kolonie sysla obecného a též se zde vyskytuje kalous pustovka.

Archeologické naleziště

Při těžbě křemence zde na přelomu 60. a 70. let 20. století probíhal archeologický výzkum. Ten zde odhalil nejstarší známý křemencový lom v Evropě. Člověkem doby kamenné byl křemenec používán k výrobě nástrojů, neboť se dobře štípal a měl ostré hrany. Hrubší druhy na západní straně kopce se těžily ještě v době bronzové jako surovina k výrobě drtidel na obilí. Z doby staršího paleolitu zde byly odkryty pozůstatky lidského příbytku zahloubeného pod zem a uprostřed opatřeného ohništěm staré přibližně 250 tisíc let. Nejprozkoumanější je osídlení Písečného vrchu z doby středního paleolitu. Z té doby bylo odkryto velké množství nálezů - kamenných nástrojů nebo jejich úštěpů.

V mladším paleolitu se ze zdejšího křemence vyráběly čepele nožů dlouhé 20-30 cm, které byly nalezeny až v oblasti Durynska. Na Písečném vrchu byly odkryty polotovary a dílny. Archeologický výzkum byl v roce 1972 z finančních důvodů přerušen. V roce 2005 zde proběhl další archeologický výzkum.

Literatura

Jan Fridrich – Zdeněk Smrž, Písečný vrch u Bečova – nejstarší naleziště v čechách, in: Osud Mostecka, Okresní muzeum Most: Most 1996, s. 37-40

095
Písečný vrch

095
Písečný vrch

cs.wikipedia.org