Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Granátová skála
zdroj: www.cs.wikipedia.org
pridané:
11.12.2010

Granátová skála je přírodní památka ev. č. 100, která se nachází v bývalém okrese Tábor. Správa AOPK České Budějovice. Důvodem ochrany je rulová skála s výskytem granátů.

Geologicky zajímavý přírodní útvar „Granátová skála“ se nachází v Táboře na pravém břehu řeky Lužnice (dole pod zdmi části města zvané „Parkány“). Je to obrovský balvan magmatitu[1], kde se v hojném počtu nalézají rudé granáty typu almandinu.

V táborské skále jsou tmavé granáty jsou v krystalech nebo v zrnech, v minulosti údajně až ve velikosti lískových ořechů. Větší část skály byla v minulosti odtěžena a použita k výstavbě okolních domů, cest a např. i patníků.

Viac: http://www.tabor.cz/cs/turista/historie-a-pamatky/prirodni-zajimavosti/granatova-skala.html

101
Granátová skála. Zdroj: www.tabor.cz

www.cs.wikipedia.org